haxh.ch

Natel:  (79) 258 22 29
 
 

Ballina

 BISMILLAH2

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

 

AI-Muessesetu Al-Albanye Shiptari GmbH

është themeluar me datën 11.05.2009 me seli në Rautistrasse 58 8048 Zürich.

Te Xhamia e Zürich`ut. Themeluesi i Firmës është Hafiz Efendi Nebi Rexhepi imami i Xhamisë së Zürich`ut.

 

 

Aktuelle Seite: Home Ballina